Warunki korzystania

Warunki korzystania z fem.pt

Akceptacja warunków

Dostęp do strony fem.pt i korzystanie z niej podlegają niniejszym Warunkom użytkowania. Korzystając z witryny, zgadzasz się na te warunki.

Zmiany Warunków

Od czasu do czasu możemy zmieniać te warunki. Korzystanie z witryny po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian będzie uważane za akceptację tych zmian.

Własność intelektualna

Wszystkie treści zamieszczone na stronie fem.pt są własnością fem.pt lub są używane za zgodą.Korzystanie z Witryny

Strona fem.pt jest przeznaczona do osobistego, niekomercyjnego użytku. Nie możesz wykorzystywać treści witryny do celów komercyjnych bez naszej pisemnej zgody.

Wyłączenie gwarancji i ograniczenie odpowiedzialności

Cała zawartość udostępniana na stronie fem.pt jest udostępniana na zasadzie „tak jak jest” bez żadnych gwarancji. fem.pt nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z korzystania z witryny.